שומרים על הנגב נקי

אודותינו image

עם המודעות ההולכת וגוברת בכל העולם לשמירה על הטבע, על המשאבים הטבעיים והפחתת הזיהום וכמו כן שינוי החשיבה "לירוקה יותר", החברה מאמינה כי ענף השירותים הכימיים יסייע לשימור הסביבה הקיימת ואף לחקלאות, על ידי מחזור מי השפכים והפיכתם למי השקיה לחקלאות מדברית.
בנגב חניוני לילה רבים, השירותים הכימיים שלנו מובאים אל החניונים ובכך שומרים על איכות הסביבה.
אנו מציעים שירותים ניידים, שירותים מונגשים, שירותים עם הדחת מים, עוקבי מים עד 5000 ליטר וברזיות עם שקתות לטיולים, פסטיבלים, צעדות, מסעות אופניים. אתרי בניה ועוד.
החברה הוקמה מתוך חזון של הבעלים לשנות את המצב הקיים בשמורות הטבע ובחניונים אשר ניזוקו מיד האדם. השירותים הניידים מיועדים להפחית את בעיית הלכלוך והפסולת בנגב בפרט ובדרום בכלל.